Seuratoimijan roolit

Seuran toiminnassa on mukana on runsas joukko vapaaehtoisia toimijoita kuten uimareiden vanhempia, isovanhempia ja uimareita.

Jokaisella seuran uimarin läheisellä on mahdollisuus kouluttautua mm. kilpailutoimitsijaksi. Alla on erilaisia vapaaehtoisten rooleja, joiden kautta seuratoimintaan pääsee helposti mukaan - me yhdessä teemme tämän seuran!

Johtokunnan jäsenet

Johtokunnan jäsenet osallistuvat seuran hallinnon lisäksi moniin erilaisiin tehtäviin. Johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa, johon ovat kaikki jäsenet tervetulleita. Johtokunnan pääasialliset tehtävät on linjata seuran toiminnan edellytykset sekä päättää toiminnan suuntaviivoista. 

Puheenjohtaja

Kutsuu koolle johtokunnan ja toimii kokousten puheenjohtajana. Puheenjohtaja hvyäksyy seuran kulut, vastaa turvallisuudesta ja toimii kriisiviestinnän vastaavana. Puheenjohtaja on toiminnanjohtajan esihenkilö.

Varapuheenjohtaja

Toimii johtokunnan puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt.

Sihteeri

Pitää pöytäkirjaa johtokunnankokouksissa ja taltioi pöytäkirjat sähköiseen arkistoon.

Toiminnanjohtaja 

Vastaa seuran operatiivisesta toiminnasta, seuran kurssitoiminnasta sekä tekee yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Toiminnanjohtaja toimii ohjaajien ja valmentajien esihenkilönä.

Seuratoimijat

Kuka tahansa voi olla seuratoimija. Pienikin apu on tervetullutta. 

Valmentaja

Vastaa ryhmänsä valmennuksesta, tiedottamisesta ja valmennettavien turvallisuudesta.

Ohjaaja

Vastaa ryhmänsä ohjauksesta, tiedottamisesta ja ryhmäläisten turvallisuudesta.

Kilpailutoimitsijat 

Toimivat seuran järjestettävissä erilaisissa toimitsijatehtävissä kilpailusääntöjen mukaisesti. Toimitsijoita tarvitaan kisoissa n. 20 sekä lisäksi vapaaehtoisia erilaisiin oheistehtäviin kuten kisakansliaan, palkintojenjakoon, kahvitukseen ja valvontatehtäviin.