Kutsu: Keravan Uimarit ry:n sääntömääräinen syyskokous 2019

3.11.2019

Olet tervetullut Keravan Uimarti ry sääntömääräiseen syyskokoukseen 20. marraskuuta klo 19:00. Paikkana Päiväkoti Touhula Jokilaiva osoitteessa Ahjontie 3, 04220 Kerava

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  1. toimintasuunnitelma
  2. talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on seuraava kalenterivuosi.
 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Valitaan edustajat Suomen Uimaliiton vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 14. Kokouksen päättäminen