Sääntömääräinen syyskokous 24.11.2022

16.11.2022

Syyskokouskutsu

Keravan Uimareiden sääntömääräinen syyskokous

Aika: torstai 24.11.2022 klo 19.00
Paikka: Keravan uimahalli, neuvottelutila Volmari, osoite Tuusulantie 45, 04200 Kerava.

Kahvitarjoilu alkaa klo 18.45.

Kokouksessa käsitellään toimintasääntöjen 10§ mukaiset Syyskokouksen asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  a) läsnäolijat
  b) äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  a) toimintasuunnitelma
  b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on seuraava kalenterivuosi.
 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Valitaan edustajat Suomen Uimaliiton vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
  Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä Johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.
 14. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!


Johtokunta